Kredsgeneralforsamling

Dato
Sted

Café Fuglen, Byagervej 17, Fuglebjerg

Vi begynder kl. 18.00 med smørrebrød og hyggeligt samvær.
Efter generalforsamlingen ”Generationspassiar” med Niels Henriksen, Sorø, og Jeppe Pers, Grænseforeningen. Ordstyrer: foreningskonsulent Claus Jørn Jensen.
Emne: ”Grænseforeningens puls – baggrund og holdninger”.
Entre for aftenen inkl. 3 stk. smørrebrød kr. 100,-.
Tilmelding nødvendig senest onsdag den 1. maj til kredsformand Erling Nielsen, Tlf. 55 45 35 83 eller e-mail: erlingnielsen@stofanet.dk