Generalforsamling

Dato
Sted

Missionshuset, Korsørvej 15, Fuglebjerg.

Vi starter med smørrebrød og hyggeligt samvær. Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen fællessang og kaffebord. I forbindelse med kaffebordet vises der en billedserie fra Sydslesvig. Entre inkl. 3 stk. smørrebrød samt øl, vand, kaffe, te og kage kr. 100,-. Tilmelding nødvendig senest torsdag 4. april 2019 til Erling Nielsen.