Generalforsamling

Dato
Sted

”Værkerne”, Frederiksvej 25, Sorø

Vi holder vor ordinære generalforsamling med dagsorden ifølge vore vedtægter.
I skrivende stund har vi endnu ikke lagt os fast på det mødeindhold, som vi plejer at indlede vor generalforsamlingsaften med.
Men traditionen med at Foreningen er vært for sine medlemmer ved et hyggeligt ost-og-rødvins-traktement i pausen fortsætter.
Så sæt datoen ind i kalenderen og kom og vær med.
Vi vil i god tid gøre rede for aftenens kulturelle indhold.