Foredrag

Dato
Sted

Hørsholm Sognegård Barakstien 2, Hørsholm (indgang fra Ridebanen)

Ph.d., historiker og tidligere leder af Søllerød Museum/Rudersdal Museer (1982-2012) Niels Peter Stilling taler om:
’Danmarks herregårde i Slesvig og Holstein’
Niels Peter Stilling vil berette om et udvalg af herregårde fra Kongeåen i nord til Hamburg i syd. Langt de fleste herregårde er opstået i middelalderen med tyngdepunkt i 11-1200-tallet, hvor begge hertugdømmer var stærkt knyttet til dansk kultur. Foredraget vil forsøge at vise, at en lang herregårde syd for grænsen fortsat er præget af deres opkomst i den danske tid. Foredraget ledsages af fotos optaget af Niels Peter Stilling.
Niels Peter Stilling (f. 1953) er uddannet historiker, ph.d. og gennem 30 år leder af Søllerød Museum/Rudersdal Museer. Han har siden 1990’erne specialiseret sig i herregårdskulturen og udgivet en række bøger om emnet. De sidste fem år har han arbejde på et større bogprojekt for Gyldendal: Danmarks Herregårde, hvor foreløbig 4 bind er udkommet: Sjælland med øer (2014), Fyn (2015), Skånelandene (2016) og Jylland (2018). I 2020 forventes et femte bind at udkomme om herregårdene i Slesvig-Holstein og i 2021 et sjette bind om herregårdene i Norge.