Fællesarrangement

Dato
Sted

Maribo ved Domkirken (Anemonens anløbsbro)

Oplev Maribosøernes enestående og smukke natur fra søsiden med turbåden Anemonen og guide Uffe Nielsen.
Udflugt til Havørnens rige med guide. På denne årstid er der mulighed for at se både havørn og fiskeørn på Maribosøerne. Havørnene er der hele året rundt. Fiskeørnene kommer i træktiden april-maj og august-september, men ofte er der også oversomrende fiskeørne på søerne, selvom de (endnu) ikke er registrerede som ynglefugle ved søerne. Skulle ørnene svigte er der mange andre spændende fuglearter at iagttage på Maribo Søndersø, så fugleoplevelser er garanteret. Der fortælles også om områdets rige kulturhistorie og der bliver landgang undervejs, på Skelsnæs og evt. også på Borgø, hvis forholdene er til det. Vi har booket 30 pladser. Deltagerpris for sejltur, guide, kaffe og kage: 150 kr. for Ikke medlemmer 200 kr. Tilmelding senest mandag den 19. august på 50 22 67 00 eller zorba@mail.tele.dk