Generalforsamling

Dato
Sted

Westergaards Hotel, Bredgade 12, Videbæk

Når vi er ankommet vil Bent fortælle om stedets historie krydret med små anekdoter fra livet på hotellet. Derefter er der middag og kaffe inden vi holder vores generalforsamling. Af hensyn til spisningen er tilmelding nødvendigt senest mandag den 16. marts: bo.trelborg@gmail.com For spisning betales kun 100 kr. pr. person idet foreningen betaler resten. Aftenen er selvfølgelig gratis, hvis man kun ønsker at deltage i general-forsamlingen kl. ca. 18.30.