Generalforsamling

Dato
Sted

Herning Friskole (lokalet i stueetagen), H. C. Ørstedsvej 68, Herning

Dagsordenen vil i overensstemmelse med vedtægterne være følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning ved formanden.
3. Regnskab ved kassereren.
4. Fastsættelse af kontingent for 2020.
5. Behandling af forslag fra styrelsen og fra medlemmerne.
Medlemsforslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i
hænde senest en uge før generalforsamlingen
6. Valg af styrelsesmedlemmer og af 2 revisorer.
7. Eventuelt

Vi begynder med selve generalforsamlingen, derefter bliver det tid til kaffe!
Den laver vi i styrelsen hjemmefra, medens man selv bedes medbringe kaffebrød i fornødent omfang…
Efter kaffen får vi besøg af: N N – har du en person eller et emne du gerne vil høre om, så kontakt Carsten Dalgaard tlf. 9715 5851, så ser vi hvad vi kan finde frem til…