Generalforsamling

Dato
Sted

Lønborggård, Lønborggårdvej 1, Lønborg, 6880 Tarm.

Kredsgeneralforsamlingen afholdes i år hos Grænseforeningen for Skjern-Tarm & Videbæk. Først viser godsejer Eigil Lynge rundt og fortæller om Herregården før og nu. Kl. 19.00 er der mad, og derefter holder vi kredsens generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Tilmelding til Kredsformanden, senest fredag den 29. marts. Enten på telefon 9715 5851 eller e-mail carstendalgaard@mail.tele.dk.