Tur til Sønderjylland-Sydslesvig

Dato
Sted

Hillerød

Sønderjylland og Sydslesvig, 6.9. – 9.9.19.

Fredag d. 6.9.: Vi stiger på bussen fra Helsingør Turisttrafik i Helsingør, Espergærde, Hillerød og Jørlunde, plus evt. et opsamlingssted langs motorvejen mod Jylland. Efter et kort stop ved Knudshoved, kører vi videre til vor frokostaftale i ”Rokokostuen” på ”Gram Slotskro”. Efter denne kører vi til det nye ”Vadehavscenter” ved Vester Vedsted, lidt sydvest for Ribe. I 2014 blev Vadehavet UNESCO Verdenskulturarv, og i 2016 blev en total ombygning og renovering, udført af arkitekt Dorte Mandrup, færdig. ”Realdania” har støttet det roste projekt, der netop i høj grad tager hensyn til områdets bygningskultur og historie. Vi slutter dagen af med middag og overnatning på ”Rudbøl Grænsekro” – måske med en lille aftentur til en af verdens vel nok mest mærkelige grænsedragninger.

Lørdag d.7.9.: Efter morgenmaden kører vi til Dagebøl, hvor vi skal med færgen til øen Før. Efter ankomst til hovedbyen VYK, skal vi lidt rundt på øen, hvor flere danske konger ligeledes yndede at komme, både Frederik den 6, Christian den 8, der i øvrigt dannede sit sommerresidens på øen, og Frederik den 7., der sammen med grevinde Danner ofte besøgte øen. Også Johann Strauss den Ældre, og H.C.Andersen var glade for at besøge øen. H.C.A. fik bl.a. inspiration til romanen ”To baronesser”, mens han var på øen. Vi besøger også øens roste ”Museeum Kunst Der Westküste”, og efter frokost besøger vi Vyk Danske Skole, hvor skoleleder Uwe Nissen vil fortælle lidt om skolen og dens dagligdag. Derefter besøger vi SSFs lokaler, får en forfriskning, og hører lidt om livet på øen, og de danske foreningers aktiviteter. Vi siger herefter farvel til Før, og sejler retur til Dagebøl, hvorfra vi med vor bus kører til ”Christianslyst”, hvor vi får en måske lidt senere aftensmad, og kan slappe af oven på dagens oplevelser med kaffe og andre forfriskninger.

Søndag d. 8.9.: Kl. 9 kører vi til Egernførde danske Kirke, hvor vi deltager i dagens gudstjeneste. Nogle af jer kender Gitte Werner og Fred Witt fra SSF i Egernførde, og de vil glæde sig over vort besøg, hvor vi håber byens danske præst Ulrich Vogel – med en meget spændende baggrund – ligeledes vil være glad for besøg. Ulrich er ganske vist født i Hamborg, men blev ordineret i Københavns Domkirke i 1989,og har siden 2015 været præst i Sydslesvig. Herefter kører vi til SSFs Medborgerhus i Egernførde, hvor vi spiser vores madpakke, køber lidt drikkevarer, og får en kort opsummering af det danske arbejde, inden vi besøger de danske ældreboliger på samme vej: H.C.Andersen Weg! Herefter går turen til endnu et nyudnævnt UNESCO Verdenskulturarv sted, nemlig ”Hedeby Museet”, der netop er nyrenoveret, og sammen med ”Danevirke Museet” sidste år fik denne flotte titel. (Lige efter at vi havde besøgt Danevirke!). Herefter går turen tilbage til ”Christianslyst”, middag og aftenunderholdning.

Mandag d. 9.9.: Vi siger farvel til ”Christianslyst”, og kører mod Flensborg, hvor vi har arrangeret besøg på SSFs hovedkontor i ”Flensborghus”, bygget i 1725 af sten fra Dr. Margrethe den Førstes ”Duborg Slot”, der netop var nedrevet. Var bl.a. første ”Vajsenhus” uden for København, men har også haft mange andre funktioner, inden det danske mindretal i 1920 kunne flytte ind. Vi har på flere ture oplevet at besøge lokale SSF foreninger. Denne gang får vi så en orientering om SSFs samlede arbejde i Sydslesvig. ►

Efter dette besøg i det danske mindretals hovedkontor i Sydslesvig, spiser vi frokost, og kører til Åbenrå. Her besøger vi så Bund Deutscher Nordschleswiger, der er det tyske mindretals hovedforening, og gennem sit arbejde, forsøger at bevare det tyske mindretals sprog og kultur i Sønderjylland. Vi har valgt denne dag at vise, at vi fra et meget tidligere mod hinanden, nu netop forsøger at leve med hinanden. Netop denne accept af hinandens mindretal, på begge sider af grænsen, er det der gør, at flere lande sender besøgende til vores - heldigvis – fredelige grænseområde! Årets tur slutter med at vi kører over Fyn, hvor vi ca. kl. 17.30 holder en kaffepause ved Knudshoved, hvor der serveres kaffe og en ostemad. Vi satser på at være hjemme i Nordsjælland mellem kl. 20 og 21.

Vi har endnu ikke fået den endelige pris fra et par af aftalerne, men satser på, at vi kan gennemføre turen med et tilskud fra vor lokal afdelings lille rejseopsparing. Så prisen per person for ophold i dobbeltværelse bliver 3200 kr. Enkeltværelsestillæg er + 250 kr. Ikke medlemmer er velkomne, må desværre lægge + 300 kr. (Dækker husstand)

Vi har heldigvis gennem de senere år haft held til at nedbringe udgifterne på vore ture, bl.a. p.g.a. ekstra rabatter, mange flinke foredragsholdere der ikke krævede et voldsomt honorar, et pænt deltagerantal på turene så de blev mere rentable o.s.v.
Derfor er prisen for medlemmer, incl. dobbeltværelse med brus/toilet, udflugter, kost fra fredag frokost til mandag sen eftermiddagskaffe (minus drikkevarer) som nævnt 3.200 kr., enkeltværelses tillæg + 250 kr.
Ikke medlemmer + 300 kr.

(Beløbet 300 kr. dækker bl.a. medlemskontingent for såvel enkeltperson som husstand i hele 100-års jubilæumsåret 2020, samt en andel af det tidligere opsparede beløb man får gavn og glæde af)

Har du/I lyst til at tage med på årets tur, beder vi dig give besked så hurtigt som muligt!

TILMELDING kan ske til: Bent Kauffmann, 4825 2511 eller på bent@panikrejser.dk

Husk ved tilmelding tydeligt navn, adresse, telefonnummer og mailadresse hvis du/I har dette. Desuden bedes du fortælle, om du ønsker enkeltværelse.

Betalingen sker til afdelings kasserer Reinhard Längerich på Nordea-konto:
Reg.nr.: 2348 Konto nr.: 0742 761 169
Husk også her tydeligt navn!