Bestyrelsens udvalg

Bestyrelsen har nedsat fire udvalg med nedenstående kommissorier og sammensætning. Hvis du ønsker yderligere information om udvalgenes arbejde, bedes du kontakte udvalgsformanden.

1. 2020-udvalget
Formand: Jens Andresen. Medlemmer: Per Grau Møller, Jørgen Bruun Christensen, Per Paludan Hansen, Peder Damgaard, Kirsten Rykind-Eriksen og Knud-Erik Therkelsen.
Udvalgets kommissorium

2. Lokalforeningsudvalget
Formand: Per Grau Møller: Medlemmer: Bo Trelborg, Hans Harald Sørensen, Anders Larsen, Flemming Hvass, Merlin Christophersen og Lars Dysgård
Udvalgets kommissorium

3. Medieudvalget
Formand: Karsten Nørgaard Simonsen, Else Tornbo, Pia Christiansen, Morten Aagaard og Anna-Lise Bjerager
Udvalgets kommissorium

4. Sendemandsmøde udvalget
Formand: Jørgen Bruun Christensen, Else Tornbo, Max Kahrmann og Knud-Erik Therkelsen
Udvalgets kommissorium: Planlægning af Sendemandsmødet i 2020