Grænseforeningens tur 2019 Vestkysten kalder.

Dato
Sted

p-pladsen ved Stiften på Langagervej i 9220 Aalborg

Mandag d. 3. til torsdag d. 6. juni. Vi mødes på p-pladsen ved Stiften på Langagervej i 9220 Aalborg kl. 8.00. Derfra kører vi i bus til Agerskov Kro (måske med stop i Århus for at se Mindelunden og spise frokost). Tirsdag besøger vi den fantastiske landsby Drage. Vi forsøger at få Nadine Baumann-Petersen, som er lokal SSF-formand, til at fortælle om mindretallet i Drage i dag. Landsbyen har 550 indbyggere, SSF-distriktet tæller omkring 170 medlemmer og SSW sidder på en tredjedel af pladserne i byrådet. På 3. dagen besøger vi den Danske skole i Bredsted og sidst på dagen er der mulighed på en sejltur på Ejderen med dansk guide i Frederiksstad. I Bredsted tales foruden tysk og nedertysk tillige dansk og nordfrisisk. I byen findes Nordfriisk Instituut, som er nordfrisernes kulturinstitution med bibliotek og videnskabelig forskning, en dansk skole med ca. 150 elever (2005) og en dansk børnehave normeret til 60 børn. Ved siden af den danske skole findes Clementshus, som er navnet på de danske ældreboliger i Bredsted. Byens kirke er en sengotisk munkestenskirke fra 1510. Kirken er udstyret med en trefløjet alteropsats fra 1580 og et sengotisk korbue-krucifiks fra 1400-tallet. På kirkegården findes flere gravsten fra 1500 –1700-tallet. På hjemrejsedagen om torsdagen besøger vi det nye Mandø-center og kører en tur med traktorbussen til Mandø. Prisen er endnu ikke på plads. Vi vil gøre alt for at prisen ligger på samme niveau som i de sidste år, dvs. ca. 3200 kr. Vi tager forbehold for ændringer i programmet og prisen!
For flere informationer kontakt Frank Nielsen på tlf. 28 63 41 75 eller mail på: tofteby@vip.cybercity.dk.