Generalforsamling og foredrag

Dato
Sted

Sanderum Sognegård, Sanderumvej 129, Odense SV

Foreningen Norden 100 år. Formand for Foreningen Norden i Odense, Svend Tychsen vil fortælle om begyndelsen på foreningen Norden for 100 år siden, blot et år før Grænseforeningen blev stiftet. Foreningen er vært ved kaffe og kage. Herefter holdes generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Indkomne forslag
6. Valg af styrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Foreningen er pt. en hvilende forening, pga. manglende bestyrelsesmedlemmer.
Vi opfordrer alle medlemmer til at møde op. Forhåbentlig er der medlemmer i foreningen, som er parate til at stille op som kandidater til bestyrelsen.
Ellers vil foreningen fortsætte som hvilende.