Sydslesvigere i tre generationer taler ud

Dato
Sted

Helligåndshuset, Lille Sal

Samtalecafé med det danske mindretal i Sydslesvig. Samme familie, tre generationer, tre synsvinkler:
Bente og Peter Hillebrecht, Flensborg (forældre)
Lisbeth von Winterfeld, Flensborg (datter)
Lea Heurmann, Flensborg (barnebarn)
Det danske mindretals opfattelse af, hvordan man lever som dansk i Sydslesvig er altid til diskussion og er præget af den historiske baggrund - 1940’erne, 1990’erne eller endnu senere. Hvor meget betyder det danske sprog? – i skolen, i foreningerne, i lokalpolitik? Og de mange mindretalsforeningers betydning?
Kom og hør samme familie: tre generationer, tre synsvinkler, tre meninger.