Udflugt til Kiel og Egernførde

Dato
Sted

Jomfrustien (den store P-plads) i Haderslev. Opsamling i Hammelev kl. 8.20

Vi besøger Landdagen i Kiel med rundvisning ved SSW´s landsformand Flemming Meyer. Middag i Kiel. Derefter til Eckernförde (Nicolaikirche), hvor vi drikker kaffe. Vi kører over Svans og Angel hjem.
Medlemmer af naboforeninger velkomne. Tilmelding senest 2 hverdage før til Finn Lyster llstr@post12.tele.dk tlf. 74525979/28314241 eller Peter Popp Andersen kapopp@outlook.dk tlf. 74562277/ 20667622
Pris medlemmer 400 kr. 500 kr. for ikkemedlemmer.