Foredrag

Dato
Sted

Knøs Gård, Hørup

Foredrag ved tidligere lektor Arne Johansen, Blans ( medlem af bestyrelsen) om Versaillestraktaten, fredsaftalen, som blev indgået 1919 som afslutning på 1.Verdenskrig, og konsekvenserne af Sønderjyllands tilbagevenden til Danmark. Meget aktuelt, da vi i 2020 fejrer 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark. Musik: Trio 1-2-3
Entre 40kr. Tilmelding til kifanoe@gmail.com eller 61778515 af hensyn til kaffe/kage senest den 6.november.