"Krigen om de faldne"

Dato
Sted

Skive bibliotek

Fvh. arkivar og forskningsleder Lars N. Henningsen, Åbenrå. Foredraget vil fortælle om, mindesmærkerne og de dramatiske stridigheder, som de blev centrum i. Det er kendt, at hvert sogn i Sønderjylland har sit mindesmærke over de faldne i Første Verdenskrig. Mindre kendt er, at der i nogle sogne blev strid om mindesmærket, for synet på de faldne var forskelligt. Danske sønderjyder så de faldne som ofre for en sag, der ikke var deres. Tysksindede så soldaterne som helte faldet for det tyske fædreland. I 1930’erne fejrede det tyske mindretal hvert år såkaldte ”Heldengedenktage” ved mindesmærkerne. Det foregik under hagekorset og provokerede på dansk side og førte til oprettelsen af foreningen Dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere i 1936. Først derefter blev 11.november indført som dansk mindedag i Sønderjylland.