Kirkevandring i Flensborg og omegn

Dato
Sted

et danske hus, Alter Husumer Weg 220, D 24939 Fllensburg-Weiche (Sporskifte).

Sammenslutningen af Grænseforeninger i Sydvestjylland og Stiftsudvalget for Danske Sømands- og Udlandskirker, Ribe stift. Vi benytter parkeringspladsen ved Det danske hus, Alter Husumer Weg 220, D 24939 Fllensburg-Weiche (Sporskifte). Det er bedst at benyttes grænseovergangen inde i Padborg og fortsætte sydpå ad Ochsenweg ca. 5 km, hvor der drejes til højre ved 1. lysregulering ad Alter Husumer Weg, dvs. efter den katolske kirke på venstre hånd. Der køres i egne biler. Transport i Flensborg foregår med fælles tysk bus.

Guider Fhv. generalsekretær i SSF Gert Wiencke og fhv. pressesekretær Bernd Engelbrecht.

Deltagerpris Deltagerafgiften inkl. kaffe, middag (ekskl. drikkevarer), bustranpsporet i Flensborg 200 kr. for medlemmer af DSUK eller Grænseforeningen – for ikke medlemmer 250 kr. Grænseforeningen har ydet tilskud til bussen.

Tilmelding Senest 1. september 2019 til Ib Ansgar Jensen, mail: ansgar@esenet.dk eller telefon 21 99 91 49. Deltagerafgiften betales ved formiddagskaffen.

PROGRAM:

Kl. 10,00 ankomst til P-pladsen ved Det danske hus med kirkesal i Sporskifte. Kaffe og wienerbrød. Oriente-
ring om dansk kirke i Sporskifte v/fhv. skoleinspektør Ami Jessen.

Kl. 10,45 afgang med bus.

Kl. 11,00 Sct. Jørgen kirke, Adelbyer Kirchenweg 34, 24943 Flensborg. Orientering v/pastor Finn Egeris
Pedersen.

Kl. 11,30 afgang med bus.

Kl. 11,45 Petri kirke, Flensborg Nord. Orientering v/den tyske præst Birgit Lunde, der er dansk-talende.

Kl. 12,15 afgang med bus.

Kl. 12,30 Borgerforeningen, Holm 17, 24937 Flensborg, hvor der serveres wienerschnitzel.

Kl. 14,15 Helligåndskirken, Grosse Strasse 43, 24937 Flensborg. Orientering om kirkens nye udsmykning
og om Dansk kirke i Sydslesvig v/den nye provst Haase Neldeberg Jørgensen.

Kl. 15,00 Den katolske kirke St. Marien i Flensborg. Nordergraben 36, 24937 Flensborg. Orientering v/pastor
Bernd Wojsischke.

Kl. 15,45 Kgl. Dansk Generalkonsulat, Nordergraben 19, 24037 Flensborg. Eftermiddagskaffe og orientering
v/generalkonsul Kim Andersen.

Kl. 16,45 afgang med bus til Det danske hus i Sporskifte.

Kl. 17,00 Hjemtransport i egne biler. - farvel og tak!