Hvad betyder 4. maj for os i dag?

Dato
Sted

Høng Gymnasium, Hovedgaden 2, 4270 Høng

Jens Chr. Seeberg, Kalundborg, holder et foredrag om Danmarks befrielse i 1945.
Foredraget vil berøre frihedstankerne og den virkelighed, der rent faktisk var, da vi nåede 4. maj om aftenen i forskellige dele af De Danske Rigsfællesskab. Det gælder både det ”sydlige Danmark” og den meget forskellige situation på Bornholm, Færøerne, Island og Grønland. Desuden beskrives de frihedstanker, som var helt specielle i Sønderjylland og hos de mange danskere, der har en indvandrerbaggrund fra Tyskland.