Jørgen Carlsen: ”Genforeningen belyst ved Istedløven”

Dato
Sted

Sejs-Svejbæk kirke, Julsøvej 130

Istedløvens historie rummer i koncentreret form forholdet mellem dansk og tysk, som det har udspillet sig i de sidste århundreder. Dens historie er dramatisk. Den blev skabt af den slesvigske kunstner H.W. Bissen og markerede sejren over slesvig-holstenerne i det blodige slag på Isted Hede under Den Første Slesvigske Krig i 1850. Siden gik krigslykken som bekendt den anden vej. Nederlaget i 1864 gjorde løven til krigsbytte. Den blev nu transporteret til Berlin som preussisk sejrstrofæ. Efter Tysklands nederlag i Anden Verdenskrig kom den tilbage til Danmark og stod i København. Men i 2011 endte den igen på Flensborg Kirkegård – nu som dansk vennegave til Tyskland og symbol på fredelig sameksistens. Vi skal med baggrund i denne historie se nærmere på forholdet til vor store nabo i syd og på de ændringer i nationalfølelsen, der har fundet sted. Noget, der også afspejler i Grænseforeningens motto: ”For en åben danskhed.” Kort sagt: et spændende stykke kulturhistorie. Jørgen Carlsen er født i 1949 i Sønderborg. Han er uddannet idéhistoriker og har fra 1986-2017 været forstander på Testrup Højskole. Fra 2011-16 var han medlem af Det Etiske Råd. Desuden er han formand for det udvalg, der redigerer den kommende højskolesangbog.