Axel Johsen ”Den lange genforening—grænselandet siden 1920”

Dato
Sted

Linå Sognehus, Linåbuen 1, Linå

Genforeningen blev ikke gennemført i sommeren 1920. Den var en lang og følelsesladet proces, som strakte sig over årtier. Hvornår var Genforeningen helt gennemført? Det spørgsmål er omdrejningspunktet for foredraget, som fører tilhørerne igennem hundrede års grænselandshistorie: Hvordan oplevede befolkningen ændringerne i hverdagen i de tidlige 1920'ere? Hvad gjorde den danske stat for at svejse den nye landsdel sammen med det øvrige Danmark? Hvordan reagerede mindretallene på begge sider af grænsen, og hvordan påvirkede omvæltningerne i Tyskland stemningen i grænselandet? Foredraget trækker linjerne fra de konfliktfyldte 1930'ere og 1940'ere over afspændingen i 1960'erne og det begyndende samarbejde hen over grænsen i 1970'erne og 1980'erne - helt op til vore dage. Forholdene i grænselandet fremhæves ofte som mønstereksempel på, hvordan to stater og kulturer kan leve i fred og fordragelighed med hinanden. Foredraget forklarer, hvordan dette mønstereksempel blev til.
Axel Johsen er historiker, Ph.d. og ansat ved Museum Sønderjylland.