Grænseforeningens Folkemøde på Ejer Bavnehøj

Dato
Sted

Ejer Bavnehøj

Kl. 11 Friluftsgudstjeneste ved provst Jacob Køhn Andersen
Koncert ved Hjemmeværnets Musikkorps
Kl. 13. Velkomst
Taler ved tidl. forsvarsminister, EU Parlamentsmedlem Søren Gade og Chefredaktør på Flensborg Avis, Jørgen Møllekær.
Sang ved Helligåndskirkens Kor, Flensborg. Dirigent Stephan Krueger
Gymnastik ved Hedensted Talenthold
Folkedans ved dansere fra Skanderborg og Sydslesvig.
Fællessang