Foreningen Norden v/Anke Spoorendonk

Dato
Sted

”Værkerne" - CF-bygningen, Frederiksvej 27, Sorø.

Formand for Foreningen Norden, Sydslesvig Anke Spoorendonk, tidligere Europa-, justits- og kulturminister i Slesvig-Holsten. I 2019 markerede Foreningen Norden sit 100 års jubilæum. I 2020 kan Grænseforeningen gøre det samme. Vi kan ønske hinanden tillykke og takke for det gode samarbejde. Anke Spoorendonk vil fortælle om sit arbejde i Foreningen Norden, specielt i Sydslesvig, som Anke Spoorendonk blev formand for i 2018. Sydslesvig blev medlem i 1964. Når man kører over grænsen fra Danmark til Tyskland, møder man som det første et skilt med teksten: ’Schleswig-Holstein - Der echte Norden’. Fællesmøde med Foreningen Norden, Sorø