Generalforsamling og fortælleforedrag

Dato
Sted

”Værkerne”, lokale 111, Frederiksvej 27, Sorø.

Multi-kulturredaktør ved Flensborg Avis Hans Christian Davidsen præsenterer sin nye bog: ”Danmark syd for grænsen”, der er en kulturhistorisk guide – dog ikke i traditionel forstand, men omkring 20 essays om kendte og især mindre kendte lokaliteter af kulturel og kulturhistorisk interesse i Sydslesvig og bogen er samtidig rig på fotos. Efter dette indlæg er Grænseforeningen i Sorø vært for sine medlemmer ved et traktement med ost og rødvin. ’Ikke-medlemmer’ er velkomne til at deltage mod betaling af kr. 50.-. Aftenen afsluttes med den årlige generalforsamling, som afholdes i overensstemmelse med foreningens vedtægter.