Foredrag og Grønlangkål

Dato
Sted

Kirkecentret ved Skanderup Kirke

I inviteres til sønderjysk grønlangkål med tilbehør. Efter spisningen vil tidl. seminarielektor, cand. phil. i historie Jørn Buch holde foredraget ”Genforeningen – da Sønderjylland blev delt i 1920”, hvor han vil gøre rede for diskussionen om grænsens forløb, men vil også komme ind på, at grænsen ikke er en historisk grænse, men en demokratisk sindelagsgrænse.
Tilmelding til Doris Nielsen tlf.: 22486473 senest den 10. februar. Entré inkl. spisning 100 kr.