Kredskursus

Dato
Sted

Ringsted Kulturhus, Søgade 3, Ringsted.

Taler: Tidl. overborgmester i Flensborg Simon Faber, Åbenrå. Emne: ”Genforeningens temaer – i hele landet” og ”Den lille forskel. Udviklingen mellem dansk og tysk set fra grænselandet”. Taler: MF Søren Espersen. Emne: ”Det grænseløse sværmeri”. Taler: Formanden for SSF Jon Hardon Hansen. Emne: ”Grænsen efter 2020”. Morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe. Pris kr. 100,-. Nærmere program ved henvendelse til kredsformanden. Tilmelding nødvendig senest fredag d. 13. marts til kredsformand Erling Nielsen,
Tlf. 55 45 35 83 eller e-mail: erlingnielsen@stofanet.dk