Den lille forskel - „Ordnung muss sein! eller ”Det skal nok gå”

Dato
Sted

Højer præstegård

Billedforedrag med Annie Lander Laszig. Hvad er typisk dansk? Og hvad er typisk tysk? Små forskelle ganske vist, men alligevel er der stadig nogle tydelige forskelle mellem indbyggerne nord og syd for grænsen. Siger man ”du” eller ”Sie”, og er det tilladt at bruge nationale symboler? er blot et par af forskellene. Opfattelsen af hinanden bruges ofte mere eller mindre humoristisk og udtryk som ”Speckdänen” og ”pølsetyskere” forekommer stadig. Foredragsholderen har to nationalsjæle i sit bryst og har i en lang årrække beskæftiget sig med nationalitetsforskelle mellem Danmark og Tyskland. Arrangør : Folkeligt Samfund for Højer og Omegn samt Tønder Amts grænseforening.