”Det lyder som et Eventyr”

Dato
Sted

Helligåndshuset, Erik Menveds Plads, Randers

1920-100-året for genforeningen-2020
Kl. 10: Velkomst og morgensang: ”Det lyder som et eventyr”
Seminarielektor Jørn Buch, Haderslev:
”Fortælling om genforeningen
– hvorfor kom den? hvordan gik det til?”

Kl. 11: Stadsarkivar Tina Knudsen Jensen, Randers:
Genforeningsmonumentet i Randers

Kl. 11.45: ”Koncertkoret” v. Bent Faxholm

Kl. 12.15: Frokost

Kl. 13: Lærer, leder af lokalarkivet i Purhus Jytte Nielsen:
Genforeningssten i Purhus Kommune

Kl. 13.30: ”I krig og kærlighed
– blade af en sønderjydes dagbog” i fortælling og sang
Pastor em. Jens Jørgen Refshauge, Assentoft, fortæller om sin sønderjyske farfars fire år på østfronten 1914 – 1918.
Inspireret af de mange breve til og fra fronten har Jens Jørgen Refshauges datter
Anne Roed Refshauge og musikgruppen Svestar skabt fortællingen
”Kærligt hilset fra Ingenmandsland” – en koncertfortælling om savn og lyspunkter

Svestars koncert med nyskabende viser og folkemusik formidler en personlig og kontrastfuld krigserfaring. Gennem poetiske sangtekster og et stemningsfuldt lydbillede, knyttes toner og tanker an til vores egen historie.

Svestar: Anne Roed Refshauge: Sang - Marie Sønderby: Klaver - Kirstine Sand: Violin - Kirstine Elise Pedersen: Cello

Kl. 14.45: Kaffe

Kl. 15.15 Seminarielektor Jørn Buch, Haderslev:
”Hvad har genforeningen så betydet?”
- for grænselandet Sønderjylland og Sydslesvig?
- for nutidens naboskab mellem Danmark og Tyskland?
- og vi - husker vi på, hvor enestående det egentlig var, det der skete i 1920?

Kl. 16: Tak for i dag

Adgang for alle. Entré: 150 kr.
Fællessang i forbindelse med de enkelte programpunkter.
Program for fællessang v. Bent Faxholm og Erik S. Overgaard
Ved klaveret: Bent Faxholm
Randers Amts Historisk Samfund og Grænseforeningen for Randers & Omegn arrangerer.
Sponsorer:
Grænseforeningens formandskab
Nordeafonden
PN Tømrer- og Byggefirma, Randers
Kulturelt Samvirke, Randers