Afstemningsdagen i Skodborg genfortælles

Dato
Sted

Skodborg Kirke

Andagt. Flaget hejses på skolen. En kort vandring i byen, hvor vi ser, hvor afstemningen fandt sted, og går forbi det gamle forsamlingshus. Jørgen Larsen, som har udgivet bogen: ”Kom hjem og Stem” er guide og fortæller om afstemningen. Kaffe i Konfirmandhuset. Efter kaffen præsentation af: Keld Mortensens bøger om de deltagere, der kom hjem fra krigen 1914 - 1918. Arrangør: Skodborg Hjemstavnsforening i samarbejde med Skodborg Menighedsråd. Alle er velkommen.