”Sydslesvig som porten til Norden”.

Dato
Sted

Aktivitetscentret, Fjordparken, Holmelunden 10, Ringkøbing.

Anke Spoorendonk har gennem mange år været en markant personlighed i det danske mindretal og som sådan bl.a. været minister (justits, kultur, Europa) i den slesvig-holstenske landsregering. Hun er nu formand for Foreningen Norden i Sydslesvig. Anke Spoorendonk vil bl.a. give sit bud på: ”Hvad kan vi som mindretal og som Foreningen Norden bidrage med i det nordiske samarbejde?”. I samarbejde med ”Foreningen Norden” og ”Folkeuniversitetet”.
Pris: 80 kr. for foredrag og kaffe. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 2926 8943 senest 9. marts.