Afstemningsfest

Dato
Sted

Balle Forsamlingshus, Ballevej 50, Bredsten

Festspisning, foredrag og fællessang. Festligholdelse af Afstemningsdagen i 1920 og fejring af 100 års jubilæet. Kl. 18: Fællesspisning. Kl. 19: Foredrag ved Danmarks Ambassadør i Berlin: Arne Friis Petersen om den aktuelle situation: Danmark og Tyskland. Fællessang og underholdning ved forstanderparret Kathrine og Jakob Bonderup, Engelsholm Højskole.
Arrangører: Grænseforeningen Vejle Vesteregn, Balle Valgmenighed, Balle Forsamlingshus og Historisk Samfund for Sydøstjylland. Entre og betaling for mad og drikke kr. 200.
Tilmelding senest den 1. februar til Kirsten Rykind-Eriksen