Udflugt til 8 Genforeningssten i Vejle Kommune

Dato
Sted

Bredsten Kirke, Kirkegade 5, 7182 Bredsten.

I 1920 og årene lige efter rejstes omkring 600 Genforeningssten over hele Danmark i glæde over, at vi fik Sønderjylland tilbage. Der var en enorm folkelig begejstring, da stenene enten er rejst af foreninger eller af privatpersoner. Intet land har noget tilsvarende. Hver stens tilblivelse rummer en særlig historie, som fortælles ved besøget samtidigt med, at vi synger en sang. Undervejs tager vi ind på Sandvad Kro og får kaffe m.m. Betaling for bus og kaffe kr. 225. Tilmelding senest den 7.5. til Kirsten Rykind-Eriksen.