Sammenkomst ved Genforeningssten

Dato
Sted

Rudersdal Rådhus

I et samarbejde mellem Rudersdal Kommune, Historisk-topografisk Selskab for Søllerød og Omegn, Rudersdal museer og Grænseforeningen afholdes en sammenkomst ved Genforeningsstenen, der står tæt ved Rudersdal Rådhus. Derefter indbydes til et festligt og muntert samvær i rådssalen, hvor tidligere museumsleder og forfatter m.m. Niels Peter Stilling vil underholde os med et indlæg om ’Gendarmerne’, der i mange år patruljerede ved grænsen. Dernæst vil journalist Hans-Georg Møller, der også er kendt fra DR som Gorm, som sønderjyde underholde os på ’synnejysk’ og vi vil derpå alle indbydes til fællessang med hans kone, operasanger Kirsten Vaupel, som forsanger.
Undervejs vil vi blive passende beværtet.