Genforeningsmarkering og grundlovsmøde

Dato
Sted

Genforeningsstenen på Hvingelvej.

Aftenen byder på ”Genafsløring” af den nyrenoverede genforeningssten på Hvingelvej med fortælling om genforeningsstenens baggrund og historie.
Herefter forsættes i Hee Stationsbygning med grundlovs- og genforeningsmarkering ved den danske generalkonsul Kim Andersen, Flensborg. Der vil endvidere være kaffebord, fællessang og hyggeligt samvær. Fællesarrangement mellem ”Foreningen Hvingel”, ”I.C.Christensens Hus” og ”Grænseforeningen for Ringkøbing og Omegn”.
Pris: 50 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 2926 8943 senest 1. juni.