Generalforsamling og foredrag

Dato
Sted

Sortebrødrehus, St. St. Mikkelsgade 12, 8800 Viborg

Dagsorden efter vedtægterne. Foredrag ved Preben K. Mogensen. Vi har 100 år bag os. Har vi 100 år foran os? I egenskab af dansk præst i Sydslesvig har Preben K. Mogensen, ud fra sit aktive virke i kirke- og foreningslivet midt i det danske mindretal de bedste forudsætninger for at give os et overblik over det danske mindretals historie i Sydslesvig. Med sit foredrag indvier Preben K. Mogensen os i mindretallets historie, der viser stor påvirkelighed overfor udviklingen på den internationale scene og stor afhængighed af støtten fra Danmark. Efter at have haft stormomsuste år i forbindelse med de to verdenskrige, har mindretallet fundet et stabilt leje, men det er med stadigt tilbagevendende diskussioner om egen berettigelse: sprog, identitet og sammenhængskraft. Entré: Fri entre inkl. et glas vin/vand/øl med snacks.