Grænsedragningen 1918-1920

Dato
Sted

Sortebrødrehus, St. Mogensgade 2, 8800 Viborg

Faghistoriker og fhv. generalkonsul i Flensborg Henrik Becker-Christensen holder foredrag om Grænsedragningen efter første verdenskrig. ”Det omtalte værk er nu at få, da antikvarboghandleren rømmer sit lager…” var et kodesprog, skrevet af den sønderjyske rigsdagsmand H.P. Hanssen på et postkort, hvilket han i oktober 1918 sendte fra Berlin til København. Med kodemeddelelsen forudså han en helt ny situation i det dansk-tyske grænse-spørgsmål lige inden det tyske nederlag i 1. Verdenskrig. Henrik Becker-Christensen gør i sit foredrag rede for de forskellige holdninger til grænsespørgsmålet, Versaillesfreden, de to folkeafstemninger og den proces, der førte frem til grænsedragningen i sommeren 1920 og afrunder med at omtale afmærkningen af grænsen i terrænet. Med den nye grænse blev grunden lagt til det danske og det tyske mindretal som vi kender dem i dag, og i fremtiden også til et godt forhold mellem Danmark og Tyskland. Arrangører: Historisk Samfund for Viborgegnen og Viborgegnens Grænseforening i samarbejde med Viborg Folkeuniversitet. Entré: kr. 50,-, hvis man ikke er medlem af en de arrangerende foreninger. Et glas vin kr. 20,-