1945 Sydslesvig-delegation i København. Stående fra venstre Grænseforeningens formand Holger Andersen, rektor Bernhard Hansen og Samuel Münchow. Siddende redaktør L.P. Christensen og Cornelius Hansen.

1945 Sydslesvig-delegation i København. Stående fra venstre Grænseforeningens formand Holger Andersen, rektor Bernhard Hansen og Samuel Münchow. Siddende redaktør L.P. Christensen og Cornelius Hansen.

Picture