Solrød Gymnasium AT

AT FORLØB

IDENTITET OG MINORITETER

TYSK OG SAMFUNDSFAG

Information & skema i forbindelse med AT uge 49 – 2.c

Kære alle mine tyskelever

I skal på mandag i gang med AT-ugen, og da jeg jo desværre ikke har haft mulighed for at snakke med jer i klassen, får I nu informationen om ugen på skrift. Jeg vil forsøge at gøre det så udførligt som muligt, så I føler jer sikre på, hvad I skal i gang med.

Jeg er først på skolen på tirsdag, da jeg er på kursus med mit pædagogikum mandag. Derfor vil Kåre starte ugen op med jer mandag morgen. Planen for dagen er, at I i de første 2 timer skal have lidt om humanistisk metode og derefter skal forberede jer på at lave et interview med elevambassadørerne, som går i dansk gymnasium og tilhører det danske mindretal i Tyskland. I 3. – 4. time mandag, skal I selv finde ned i B31, hvor Gunvor Vestergaard fra Grænseforeningen holder foredrag om det at tilhøre et mindretal. Hvad sker der fx med ens identitetsopfattelse, når man vokser op i 2 kulturer, taler 2 sprog etc.? Her er det meget vigtigt, at I er opmærksomme på, at I skal bruge hendes foredrag som et led i besvarelsen af jeres opgaveformulering, som I får af Kåre mandag morgen. Det vil derfor være en meget god ide at tage noter under foredraget.

Desuden vil I i de efterfølgende 2 timer (5. & 6. time) med Søren Otto få lidt tid til at interviewe de elever, som er med Gunvor. Interviewet får I som sagt lov til at forberede i de første timer med Kåre, og Lisbet har lovet, at hun står til rådighed, så I kan spørge hende om de tyske formuleringer, hvis I får brug for det. Interviewet er også en del af opgaveformuleringen! Lisbet er i lokale A62, og I er velkomne til at benytte hende! Interviewet (som produkt) skal som det eneste i opgaveformuleringen være på tysk.

Interviewet skal som minimum indeholde 10 spørgsmål til elevambassadørerne, og det skal foregå på tysk – så selvom de taler dansk og kan hjælpe jer, skal produktet være tysk – husk det, så I ikke forfalder alt for meget til dansk.

Opgaveformuleringen får I udleveret af Kåre mandag morgen, og I kan se jeres skema for ugen på den efterfølgende side. Her har jeg forsøgt at tydeliggøre, hvad I skal arbejde med I de forskellige timer.

I opgaveformuleringen vil I desuden blive bedt om at inddrage nogle ukendte tekster om tematikken. Til det formål har jeg lavet en ”tekstdatabank” under jeres hold på Lectio, hvor I frit kan vælge mellem de tekster, jeg har lagt ind der. Vær dog opmærksom på at der er krav om, hvilket sprog teksten er (Læs opgaveformuleringen, når I får den af Kåre).

I løbet af ugen, skal I, som jeg har skrevet til jer, arbejde i par, og ugen afslutter med en eksamen hos Flemming og mig, hvor I med udgangspunkt i en synopsis, som I har skrevet i ugens løn, skal lave et oplæg og Flemming og jeg spørger jer ind til tingene. Det kan I se mere om i opgaveformuleringen. Parrene går op til eksamen sammen

Jeg håber, at I/vi får en rigtig god uge og glæder mig rigtigt meget til at have timer sammen med jer og se jeres færdige produkt.  Vi vil desuden arbejde videre med temaet om identitet og minoriteter i undervisningen og udvide det til et eksamenstema om ”Anderssein”, så I vil kunne bruge alt jeres arbejde senere også.

Mange hilsner
Lotte

 

Litteratur i samfundsfag:

Grænseland - krig og kulturmøde s. 10-20, s. 70-106, s.135-138
 

Opgaveformulering

I forbindelse med jeres arbejde i AT-ugen skal I som afslutningen til en mundtlig eksamen hos Flemming og mig - fredag i de 3 sidste timer. Kravet for eksamen er, at I med udgangspunkt i en synopsis, som I har skrevet i løbet af ugen, skal holde et oplæg på 8 minutter. Selve eksaminationen varer ca. 20 minutter og begge parter skal have taletid i oplægget. Så sørg for at fordele tiden godt imellem jer, da vi stopper jer efter i 8 minutter. Fremlæggelsen foregår på dansk.

Krav til synopsis:

Omfang:  3-5 sider
Indhold: En besvarelse af nedenstående problemformulering, idet I tager udgangspunkt i den teori, I har lært i løbet af ugen og foretager en analyse af teksten ”Weder deutsch noch dänisch – sondern etwas drittes”. Desuden skal I inddrage minimum endnu 2 tekster fra ”tekstdatabasen”, hvor i hvert fald den ene skal være på tysk. Oplægget af Gunvor Vestergaard fra Grænseforeningen og jeres interview (på tysk) med elevambassadørene skal ligeledes være en del af opgaven.

Opgaven skal altså indeholde:
• Teori fra samfundsfag.
• Analyse af teksten ”Weder deutsch noch dänisch – sondern etwas drittes“.
• Inddragelse af yderligere minimum 2 tekster fra „tekstdatabasen“, hvor i hvert fald den ene er på tysk.
• Inddragelse af indhold fra Gunvor Vestergaards oplæg.
• Interview med elevambassadører.

Alt sammen som besvarelse af problemformuleringen:

Problemformulering: Hvilken betydning kan det have for identitetsudviklingen og/eller identitetsdannelsen at vokse op i et to-kulturelt område?

Rigtig god fornøjelse – vi glæder os til at se og høre jeres resultat 

Mange hilsner
Flemming & Lotte