Litteraturliste UU

 LITTERATUR

Det følgende er nogle bud på litteraturmuligheder. Listen er det der lå lige for og derfor kun et lille uddrag. Fagopdelingen skal heller ikke på nogen måde opfattes rigidt. Flere forslag modtages gerne på gv@graenseforeningen.dk

Dansk

Erindringer

Sønderjysk Almanak 2006 Sønderjysdsk Skoleforening

                      Johannes Svenningsen Genforeningen

                      Bodil Råkjær Så rejste vi til vort fædreland

Karin Johannsen-Bojsen Sydslesvigpige: en opvækst mellem to kulturer i årene 1936-1954 Forlag Poul Kristensen 2004

Karin Johannsen-Bojsen Sydslesvigkvinde: et voksenliv mellem to kulturer i årene 1954-2004, Forlaget Poul Kristensen 2008

Marie Meyer Hjertesprog Erindringer fra grænselandet, Studieafdelinge ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 1999

Red. Lars H. Schubert og Johann Runge Barn og ung I Flensborg 1920-1945, Studieafdelinge ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 1977

Gynther Hansen: Hitler, min far og mig, 1988, Danskere, 1990, Det var så det: barndomserindringer fra grænselandet, 2002.

Sigfried Lenz Sønderjysk kaffebord, Hovedlandet 2007

 

Dagbøger

 

Fiktion

Karin Johannsen-Bojsen Himmel med mange stjerne Forlag Poul Kristensen 1997

Herman Bang Tine

http://www.e-poke.dk/bang_tine.asp

Marcus Lauesen (1907 – 75): Og nu venter vi på Skib, 1931

Willy August Linnemann ( 1914 – 85): Sangen om de lyse Nætter, 1939

Erling Jepsen (f. 1956): Kunsten at græde i kor, 2002, Frygtelig lykkelig, 2004.

Maria Helleberg (f. 1956): Den sommer mændene forsvandt, 2003.

Birte Bløn: Grænsegænger, Hovedlandet 2001

Birte Bløn: Skillelinjer, Hovedlandet 2004

Birte Bløn: Dansen kan begynde, Hovedlandet 2006

Hanne Reintoft: Nu er det længe siden,  People’s Press 2008

Hanne Reintoft: Når dagene strenges, People’s Press 2010

Hans Schmidt Petersen: Sneglens Hus, C&K Forlag 2009

Hans Schmidt Petersen: Den sørgeligst død, C&K Forlag 2011

 

Digte, sange o.lig.

Grænseforeningen årbog 1996 En snes nyere danske sange fra grænselandet

Karin Johannsen-Bojsen Sindelag 1980

Holger Drachmann: Derovre fra Grænsen, 1877, De vog dem, vi grov dem, 1877

Johan Ottosen: De haver saa nyligen regnet, 1890

Helge Rode: Som en rejselysten Flaade, 1920

H. C. Andersen: Danmark mit Fædreland, 1850

B. S. Ingemann: Fredericia-Slaget, 1849

 

Biografier

Grænseforeningen årbog 2005 Johan de Mylius H.C. Andersen og hertugdømmerne

 

Andet

Georg Brandes: Danskheden i Sønderjylland, 1899

Jakob Knudsen: Mod Georg Brandes, 1912

H. P. Hansen: Tale til sønderjyderne, 1918

Carl Ploug: Ved Istedløvens Afsløring, 1862

N. L. Høyen: Om national Kunst, 1863

P. V. Grove: Tilbagetoget fra Danevirke, 1864

Frederik Paludan-Müller: Fremtidsmålet – Brat af Slaget rammet, 1864

Mads Hansen: Man siger, at Danmark ej længer kan staa, 1870

 

 

Samfundsfag

Kultur og kulturmøde

Jonathan Matthew Schwartz Kultur og symboler i Sociologi – en grundbog til et fag red. Heine Andersen Hans Reitzels Forlag 1992

Iben Jensen Grundbog i Kulturforståelse Roskilde Universitetsforlag 2005

Geert Hofstede Kultur og organisationer, Overlevelse i en grænseoverskridende verden Handelshøjskolens Forlag 1997

Thomas Hylland Eriksen og Torunn Arntsen Sørheim Kulturforskelle – kulturmøder i praksis 2. udgave Munksgaard 2005

 

Mindretal

Grænseforeningens årbog 1999 Nationale mindretal ude i Europa

Red. Jørgen Kühl: Mindretalspolitik, DUPI 1996

Jørgen Kühl ”Den dansk-tyske mindretalsmodel og Europa” Institut for Grænseregionsforskning 2003

Jørgen Kühl ”En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000 Institut for Grænseregionsforskning 2002

Jørgen Kühl ”København-Bonn Erklæringen 1955-2005, De dansk-tyske mindretalserklæringers baggrund, tilblivelse og virkning” Syddansk Universitet 2005

”Med hinanden, for hinanden, Kompetenceanalyse: Mindretal som lokalitetsfaktor i den tysk-danske grænseregion” Eurac research, European Academy Bolzano 2007

 

Identitet

Jørgen Kühl: Den dansk-tyske mindretalsmodel og Europa, Institut for Grænseregionsforskning 2003

Carsten Yndigegn Unge og regional identitet IFG 2003

 

Internationalt

Anders Wedel Bertelsen  Mellem adskillige grænser, nationale mindretal i Europa, grænseforeningens årbog 2009

 

Grænselandet

Syddanmark som grænseregions IFG 2006

Martin Klatt Fra modspil til medspil? Institut for Grænseregionsforskning 2006

Erik Lindsø Fremsyn, Grænseforeningens årbog 2010

 

Nationalitet

Christian Albrekt Larsen Danskernes nationale forestillinger, Ålborg Universitetsforlag 2008

 

 

Historie

Grænseforeningens årbog 2002 Mehmet Yüksekkaya Sydslesvigs danske historie

Jørgen Kühl Folke uden grænser Gyldendal Uddannelse 2000

Red. Jørgen Kühl København-Bonn Erklæringen 1955-2005 IFG 2005

Historischer Atlas Schleswig-Holstein 1867-2000, Interaktivt historisk atlas, Wachholtz Verlag (mere infirmation www.histatlas.uni-kiel.de). 

Jørgen Buch Synnejysk historie, Æ Synnejysk forening 2005

Sønderjyllands historie Bind 1 og 2, Historisk Samfund for Sønderjyllands 2008 og 2009

Inge Adriansen Nationale Symboler i det danske rige bind 1 og 2, Museum Tusculanums Forlag 2003

Inge Adriansen Erindringssteder i Danmark, Museum Tusculanums Forlag 2010

Inge Adriansen og Matthias Schartl Erindringssteder nord og syd for grænsen, Museum Sønderjylland 2006

John Christensen & Henrik Stevnsborg 1864 Fra helstat til nationalstat, Forlaget Emil 2006

Tom Buk-Swienty Slagtebænk Dybbøl, Gyldendal 2008

Tom Buk-Swienty Dommedag Als, Gyldendal 2010

 

Forskelligt

Tidsskriftet Pluk udgives af Institut for Grænseregionsforskning

December 2005 omhandler konkrete eksempler på grænseoverskridende samarbejde i Europa

Juni 2005 ser på mulighederne i Regionernes Europa

 

Mette Lund Andersen Grænsen i hverdagen – grænsen i hovedet IFG og Museet på Sønderborg Slot 2004

19 myter i Sønderjyllands historie, Historisk Samfund for Sønderjylland 2002

 

Flensborg Avis  (indgår i databasen Infomedia)

Der Nordschleswiger

 

Blandt naboer – en række artikler om grænselandet lavet i et samarbejde mellem Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag, JydskeVestkysten, Der Nordschleswiger, Flensborg Avis

 

Projekt Mindretalsliv – et samarbejde mellem museer nord og syd for grænse om kortlægning af mindretallenes liv i nyere tid. www.mindretalsliv.de