Ringkøbing og omegn, Grænseforeningen for Ringkøbing og omegn

Kontakter

Kalender

Sted:

Afgang i bus fra Museumspladsen

Vi bliver sat af bussen tæt ved Laksens Hus og går til Albæk Mose, hvor vi oplever den dejlige natur, der bl.a. er hjemsted for kødædende planter.

Sted:

Medborgerhuset, Brogaardsvej 2, Ringkøbing.

Generalforsamlingen starter traditionen tro med fælles spisning. Herefter generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne.

Sted:

Vestjyllands Højskole

Efter en rundvisning på højskolen fortæller forstander Else Mathiasen, hvordan dagliglivet på højskolen former sig for både elever og personale.

Sted:

Aktivitetscentret, Fjordparken, Holmelunden 10, Ringkøbing.

Til et rigtigt adventsmøde startes med klejner og glögg. Vi får besøg af fortællerne Nina Stenshøj og Peter Barner Rasmussen.

Sted:

Museumspladsen, Ringkøbing

Afgang med bus fra Museumspladsen kl.