Nyborg og Kerteminde, Grænseforeningen for Nyborg og Kerteminde

Kontakter

Rynkeby Bygade 78
5350 Rynkeby
Tlf. 6532 4321
Mobil. 2841 7353

 

 

Kalender

Sted:

Nørre Voldgade 45. Nyborg (Frimurerlogen)

Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen vil formanden fortælle om sin barndom som dansk præstedatter i Husum, Sydslesvig fra 1950-62.