Nyborg og Kerteminde, Grænseforeningen for Nyborg og Kerteminde

Kontakter

Rynkeby Bygade 78
5350 Rynkeby
Tlf. 6532 4321
Mobil. 2841 7353

 

 

Kalender

Sted:

Sct. Laurentii Salen, Langegade 13, Kerteminde

Tidligere kultur-, undervisnings- og justitsminister for Slesvig-Holsten, Anke Spoorendonk, som nu er valgt til formand for Foreningen Norden i Sydslesvig, t

Sted:

Bastionen, Nørrevoldgade 63, Nyborg

Edin vil fortælle om sine oplevelser, efter han sammen med sin mor og bror kom til Danmark.

Sted:

Toldbodgade i Nyborg.

Efter en lille kaffepause i Hylkedal kører vi til Flensborg for traditionen tro at deltage i SSF´s adventsfest på Flensborghus (Duborgskolen er stadig ikke f

Sted:

Nørre Voldgade 45. Nyborg (Frimurerlogen)

Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen vil formanden fortælle om sin barndom som dansk præstedatter i Husum, Sydslesvig fra 1950-62.