NYE MEDLEMMER I GRÆNSEFORENINGENS BESTYRELSE

Tilføjet 15. maj 2012 - 23:26
Del nyheden

Grænseforeningens årlige sendemandsmøde i Vingstedcentret ved Vejle lørdag den 12. maj 2012:

Forfatter Finn Slumstrup blev genvalgt som formand på Grænseforeningens årlige sendemandsmøde lørdag den 12. maj. Nye medlemmer af bestyrelsen er biskop i Haderslev Niels Henrik Arendt og Karsten Simonsen, Region Nordjylland.

Formand Finn Slumstrup blev genvalgt for en ny toårig periode. Fem bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt for en toårig periode, mens Karsten Nørgaard Simonsen fra Aalborg har afløst Kirsten Haese fra Aabybro som repræsentant for region Nordjylland.

Bestyrelsen valgte derefter tre såkaldte ressourcepersoner, hvoraf Jens Andresen, Branderup, og Knud Enggaard, Skovlunde, blev genvalgt. Lars Sander, Hørning, ønskede ikke at genopstille, og i stedet trådte biskop i Haderslev Niels Henrik Arendt ind i Grænseforeningens bestyrelse.

Efter lørdagens konstituerende bestyrelsesmøde, hvor  Jens Andresen og Jørgen Bruun Christensen blev genvalgt som henholdsvis 1. og 2. næstformand, ser Grænseforeningens bestyrelse således ud:

Formand Finn Slumstrup, Ærøskøbing (genvalg)
1. næstformand Jens Andresen, Branderup (genvalg)
2. næstformand Jørgen Bruun Christensen, Nykøbing Mors, Nordjylland

Sigrid Andersen, Agerskov, Syddanmark (genvalg)
Per Grau Møller, Nr. Lyndelse, Syddanmark
Svend Damgaard, Kolding, Syddanmark (genvalg)
Sven Beiter, Ringkøbing, Midtjylland
Karen-Margrethe Møller, Randers, Midtjylland (genvalg)
Karsten Nørgaard Simonsen, Aalborg, Nordjylland (ny)
Lars Bjerre, Næstved, Sjælland
Henning Bonde, Jyderup, Sjælland (genvalg)
Niels Jørgen Heick, Hillerød, Hovedstaden (genvalg)
Lise Estrup, Ballerup, Hovedstaden
Knud Enggaard, fhv. minister, Skovlunde (genvalg)
Niels Henrik Arendt, biskop, Haderslev (ny)

Suppleanter:

Kirsten Rykind-Eriksen, Randbøl, Syddanmark
Annmarie Langballe, Skive, Midtjylland
Niels Jørgen Kjærsgaard, Aalborg, Nordjylland
Johs. L. Bundgaard, Sorø, Sjælland
Ove Nissen, Rungsted Kyst, Hovedstaden