Nyt fra Aarhus

 

Tirsdag den 10. november kl. 19.30

EUROPÆISKE MINDRETAL

Formanden for Federal Union of European Nationalities, Hans Heinrich Hansen har tidligere været foredragsholder hos os. Dengang som formand for Bund Deutscher Nordschleswiger i Sønderjylland.

Sideløbende med denne formandspost har han været meget aktiv i FUEN, og han er altså nu formand i denne sammenslutning af Europæiske mindretal.

Han vil fortælle om europæiske mindretal, der for det meste ikke har så gode betingelser for mindretalsliv som vore to mindretal i det dansk-tyske grænseland.

Traktement: Kaffe/te med brød. Pris 50 kr.

Tilmelding inden fredag den 6. november til formanden Johan Partsch, tlf. 2361 4092 eller email. partsch@stofanet.dk

Foredraget afvikles i Ellevangs Kirks sal, Jellebakken 42, 8240 Risskov.