Nyt fra Grænseforeningen Haderslev

Grænseforeningen Haderslev - Program/mødeaktivitet 2019 – 2020

 

Tilmelding: Af hensyn til arrangementernes planlægning bedes tilmelding ske senest to hverdage før til  Finn Lyster tlf. 7452 5979 mobil 2831 4241 eller Peter Popp Andersen 7456 2277 mobil 2240 5277

 

UDFLUGT

Lørdag den 28.9.2019 klokken 0800 fra Jomfrustien (P-pladsen) i Haderslev, klokken 0820 fra Hammelev
Vi kører til Kiel, hvor vi besøger Landdagen med Flemming Meyer.

 

Flemming Meyer

Spisning  i Kiel, hvorefter vi kører til Egernførde.
Kaffe og besøg i kirken.

Pris for medlemmer 400 kr. for ikke medlemmer 500 kr.

 

FOREDRAG

Den 14.11.2019 kl. 19.00 på Hoptrup Efterskole (Hoptrup Hovedgade 11, 6100 Haderslev). Foredrag med Anni Mathiesen, medlem af Sydslesvigudvalget.
Pris 80 kr. for medlemmer, 100 kr. for ikke medlemmer.

 

Anni Mathiesen

 

SANGAFTEN

Den 15.1.2020 kl. 19.00  Sangaften med Michell Søndergaard Boysen på Vojens Musikskole.
Pris 80 kr.

 

AFSTEMNINGSFEST

Den 10.2.2020 kl. 19.00 på hotel Norden (Storegade 55, 6100 Haderslev).
Biskop Marianne Christiansen holder festtalen, og Sønderjysk Kor underholder.
Pris 120 kr. for medlemmer,150 kr. for ikke medlemmer

 

Marianne Christiansen

 

GENERALFORSAMLING

Den 12.3.2020 klokken 19.00 på Hoptrup Efterskole (Hoptrup Hovedgade 11, 6100 Haderslev). Der indledes med foredrag.  Derefter generalforsamling med følgende dagsorden:
1.       Valg af dirigent  
2.       Årsberetning
3.       Årsregnskab til godkendelse
4.       Fastsættelse af kontingent
5.       Indkomne forslag
6.       Valg af bestyrelse og suppleanter
7.       Valg af revisorer og suppleant
8.       Valg af sendemænd
9.       Eventuelt
80 kr. for medlemmer, 100 kr.  for ikke medlemmer.

 

 

 


 

 

Grænseforeningen Haderslev - Program/mødeaktivitet 2018 – 2019
 

Udflugt til Frederiksstad
Tid: den 8. September 2018
Sted: Afgang fra parkeringspladsen på Jomfrustien i Haderslev klokken 0800. Fra Hammelev klokken 0820.

Program:

- Ankomst Hof Jürgensen klokken 10. Lidt snak om deres tilgang til mindretallet.

- Kaffe og rundstykke.

- Ankomst til Paludanushuset i Frederiksstad klokken 1250.

- Middagsmad.

- Amtsformand Jörn Fischer vil fortælle om mindretallet på Vestkysten

- Nele (Jörns datter), der går på Tønder Gymnasium, tilbyder en guidet byvandring bagefter.

- På hjemturen drikkes kaffe på Husumhus eller i Bredsted.

Pris: 400kr/450kr Medlemmer/ ikke Medlemmer

 

Fred og håb, foredrag ved Lars Henningsen
Tid: Den 10. oktober 2018 klokken 19

Sted: Hoptrup Efterskole, Hoptrup Hovedgade 11, 6100 Haderslev

Program: ”Fred og Håb”, Sønderjylland mellem Våbenstilstand og Genforening. Foredrag ved Lars Henningsen.

Pris: 80kr/100kr Medl./ ikke Medl.

 

Foredrag ved Steen Bo Frandsen
Tid: Den 14. november 2018 klokken 19

Sted: Hoptrup Efterskole, Hoptrup Hovedgade 11, 6100 Haderslev

Program: foredrag ved Steen Bo Frandsen.

Pris: 80kr/100kr. Medl./ikke Medl.

 

Sangaften

Tid: Den 17. januar 2019 klokken 19.

Sted: Vojens  Kultur og Musikhus, Vestergade 20, 6500 Vojens

Program: Sangaften ved Karen Hanne Munk.

Pris 80 kr. Alle er velkomne.

 

Afstemningsfest

Tid: Den 10. februar 2019 klokken 1600.

Sted: Hotel Norden, Storegade 55, 6100 Haderslev.

Program: Afstemningsfest med tale af tdl. overborgmester i Flensborg Simon Faber.

Pris: 100 kr/150 kr.  Medl./ikke Medlemmer.

 

Foredrag ved Jørgen Kühl

Tid: Den 14. marts 2019 klokken 19
Sted: Hoptrup Efterskole, Hoptrup Hovedgade 11, 6100 Haderslev

Program: Foredrag ved Jørgen Kühl. Efter foredraget er der generalforsamling.

Pris: 80 kr/ 100 kr Medl./ikke Medlemmer.

 

Tilmelding:
Af hensyn til arrangementernes planlægning bedes tilmelding ske senest to hverdage før til  
Finn Lyster tlf. 74 52 59 79   mobil 28 31 42 41 eller
Peter Popp Andersen 74 56 22 77   mobil 20 66 76 22

 

I forbindelse med Grænseforeningen Haderslevs generalforsamling den 30. marts 2017 skete der følgende udskiftninger i bestyrelsen:

Povl Solmer Frank og Dora Aalling trådte ud af bestyrelsen.

Som nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt:
Jørn Popp Andersen og Jens Christian Krebs Lange