Nyt fra Grindsted-Billund

Årsmøde Sild
24. maj 2014 deltog foreningen i årsmødet på Sild, som blev holdt i Keitumhallen. Foreningens fane blev via Danmarkssamfundet overdraget til fritidshjemmet. Dansk hovedtaler ved mødet var fhv. minister Torben Rechendorf.

Besøg SSF Sild
12. april 2014 var bestyrelsen på besøg i Westerland for at mødes med formanden for SSF Sild, Jon Hansen. Vi drøftede bl.a. fremtidige samarbejdsmuligheder, samt planer for årsmødet 2014. Samtidigt fik vi lejlighed til at deltage i skolens aktivitetsdag, hvor eleverne bl.a. optrådte med "Stomping".

GENERALFORSAMLING 2014
Generalforsamlingen blev holdt på Ungdomsgården i Grindsted den 7. marts 2014. Inden generalforsamlingen talte Lars Harms, landdagsmedlem for SSW og formand for partiets gruppe i Kiel. Han gav bl.a. udtryk for, at SSW's deltagelse i regeringen er rigtig og vigtig, fordi det viser, at mindretallet nu er anerkendt.
Verner Jensen ønskede ikke genvalg som formand. I stedet blev Leif Krarup valgt, mens Verner Jensen fortsætter i bestyrelsen.
10.03.14