Nyt fra Sønderborg

September/oktober

Efteråret byder på et fællesarrangement for Sprogforeningen, Foreningen Norden, biblioteket og Grænseforeningen.

Annonceres senere på vor hjemmeside, gruppemail og i dagspressen.

 

Flagning ved Slotskajen

http://xn--snderborgnyt-vjb.dk/wp-content/uploads/2015/08/download5.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Også i år skal der lyde en stor tak til vore frivillige flaggaster, der på alle flagdage og ved særlige arrangementer sørger for, at Dannebrog vajer ved Slotskajen.

Gennem Danmarks-Samfundet har vi søgt og modtaget et flag og en vimpel.

Skulle en eller anden have lyst til at hjælpe med flaghejsningen et par gange om året, kan man kontakte Kirsten Fanø på kifanoe@gmail.com eller 61778515

 

 

 

 

 

 

Mailliste

Vi opfordrer alle medlemmer til at sende deres mailadresse til Kirsten Fanø på kifanoe@gmail.com

Foreningen sparer porto, og medlemmerne får hurtigt besked.