NYT MEDLEM I GRÆNSEFORENINGENS BESTYRELSE

Tilføjet 28. maj 2013 - 12:14
Del nyheden

Grænseforeningens årlige sendemandsmøde i Vingstedcentret ved Vejle lørdag den 25. maj 2013

Region Hovedstaden fik valgt nyt medlem til Grænseforeningens bestyrelse.
Fire bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt og et nyt medlem kom til, da Grænseforeningen lørdag afholdt sit årlige sendemandsmøde i Vingstedcentret ved Vejle. Det blev Ove Nissen, Rungsted Kyst, der trådte ind for Region Hovedstaden i stedet for Lise Estrup, Ballerup, som gerne ville trække sig efter en lang årrække som bestyrelsesmedlem i Grænseforeningen.

Efter dagens konstituerende bestyrelsesmøde ser Grænseforeningens bestyrelse således ud:

Formand Finn Slumstrup, Ærøskøbing
1. næstformand Jens Andresen, Branderup (genvalgt til posten af bestyrelsen)
2. næstformand Jørgen Bruun Christensen, Nykøbing Mors, Nordjylland (genvalgt til bestyrelsen og til posten)
Sigrid Andersen, Agerskov, Syddanmark
Per Grau Møller, Nr. Lyndelse, Syddanmark (genvalgt)
Svend Damgaard, Kolding, Syddanmark
Sven Beiter, Ringkøbing, Midtjylland (genvalgt)
Karen-Margrethe Møller, Randers, Midtjylland
Karsten Nørgaard Simonsen, Aalborg, Nordjylland
Lars Bjerre, Næstved, Sjælland (genvalgt)
Henning Bonde, Jyderup, Sjælland
Niels Jørgen Heick, Hillerød, Hovedstaden
Ove Nissen, Rungsted Kyst, Hovedstaden (ny)
Knud Enggaard, fhv. minister, Skovlunde

Suppleanter:

Eskild Hasseriis Gormsen, Brenderup, Syddanmark
Annmarie Langballe, Skive, Midtjylland
Ane Dragsbæk Poulsen, Thisted, Nordjylland
Peter Hammer, Sorø, Sjælland
Bent Kauffmann, Hillerød, Hovedstaden