Opfordring til det nye Europa-Parlament: EU skal beskytte sine mindretal

Det nye Europa-Parlament og den nye EU-Kommission bør arbejde for at mindretalsrettigheder, som de blandt andet bliver fremført i borgerinitiativet Minority SafePack Initiative, gældende i hele EU, skriver Jens A. Christiansen og Knud-Erik Therkelsen i en kronik i Jyllands-Posten. Foto: Minority SafePack Initiative

Tilføjet 28. maj 2019 - 10:41
Del nyheden

Det nye Europa-Parlament og den nye EU-Kommission bør arbejde for, at både nye og famle EU-medlemslande lever op til den mindretalsbeskyttelse, EU selv har vedtaget. Sådan lyder en fælles opfordring fra generalsekretær i Sydslesvigsk Forening (SSF) Jens A. Christiansen og generalsekretær i Grænseforeningen Knud-Erik Therkelsen i en kronik i Jyllands-Posten lørdag den 25. maj.

”Der er den dag i dag stadig ingen kommissær eller generaldirektør i EU-apparatet, som har ansvaret for dette område”, skriver Jens A. Christiansen og Knud-Erik Therkelsen i Jyllands-Posten med henvisning til, at over der er over 100 nationale mindretal i Europa.

Jens A. Christiansen og Knud-Erik Therkelsen henviser til den mindretalsbeskyttelse, der fremgår af Københavnerkriterierne fra 1993, som er en række krav til nye medlemslande, der blev vedtaget af de daværende 15 EU-medlemmer. Men disse krav bør gælde for alle medlemslande, heriblandt Frankrig og Grækenland, der ikke anerkender nationale mindretal inden for egne grænser, argumenterer Jens A. Christiansen og Knud-Erik Therkelsen.

”Mindretal er ikke en trussel mod EU, tværtimod. Nationale mindretal, som vi ikke mindst kender det fra Danmark og Tyskland, kan bidrage positivt til mellemfolkelig forståelse og bygge bro over tidligere konflikter. Hvis man forestiller sig et europakort bygget af legoklodser i alle nationalstaternes forskellige farver, så er mindretallene at sammenligne med de usynlige knopper, der holder legoklodserne sammen”, skriver Jens A. Christiansen og Knud-Erik Therkelsen i Jyllands-Posten.

Jens A. Christiansen og Knud-Erik Therkelsen fremhæver, at den nuværende EU-kommission ikke har været åben over for at behandle borgerinitiativet Minority SafePack Initiative, som over en million europæere har underskrevet for at fremme mindretalsrettigheder i EU. Det håber de dog, vil ændre sig med en ny sammensætning af Europa-Parlamentet.  

”Vi forventer derfor af de kommende danske medlemmer af Europa-Parlamentet, at de – sammen med progressive kræfter fra andre stater som Tyskland – gør en indsats for, at Europa-Kommissionen tager mindretalspolitikken til sig i den kommende valgperiode og selv også gør en indsats for, at Københavnerkriterierne respekteres i alle EU-medlemslande”, skriver Jens A. Christiansen og Knud-Erik Therkelsen i Jyllands-Posten.

Kronikken ”Europaparlamentsvalget handler også om mindretals rettigheder” blev bragt i Jyllands-Posten lørdag den 25. maj. Den kan læses her.