Organisation

Grænseforeningen er organiseret med sendemandsmødet som øverste myndighed. Sendemandsmødet vælger Grænseforeningens bestyrelse, der i dag består af 17 medlemmer med Jens Andresen som formand. Bestyrelsen fører gennem formanden tilsyn med Grænseforeningens administration og indkalder til de årlige sendemandsmøder. 

Grænseforeningen har ca. 12.000 medlemmer, der er aktive i ca. 60 lokalforeninger rundt omkring i Danmark. De lokale grænseforeninger ledes af egne bestyrelser, der vælges på en årlig generalforsamling.