Planer om øget grænsekontrol får blandet modtagelse i grænselandet

Finansloven afsætter ti millioner kroner til politiets indsats på de ikke døgnbemandede grænseovergange. Foto: News Oresund flick.com

Tilføjet 13. dec 2017 - 13:35
Del nyheden

I den nye finanslovsaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der afsat øgede bevillinger til den midlertidige grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse, hvor der blandt andet skal opsættes nummerpladeskannere og bygninger til personale. Tiltagene støder på blandet modtagelse i det dansk-tyske grænseland og i mindretallene.

På tysk side støder planerne om øget grænsekontrol på skarp kritik. Slesvig-Holstens trafikminister Bernd Buchholz (FDP) har ingen forståelse for, at kontrollen udvides ved den landfaste grænse og ved færgeovergangene Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock.

”EU-retten giver ikke plads til permanent grænsekontrol. […] Og vi bygger jo ikke uden grund hurtige trafikårer mellem Danmark og Tyskland for at udleve den frie bevægelighed, for så at opholde det hele med grænsekontrol”, siger Bernd Buchholz til Sat1 regional.

Også Flensborgs overborgmester, socialdemokraten Simon Lange, ser kritisk på de danske planer om at udvide grænsekontrollen.

”Vi havde håbet, at Danmark ville skrue ned for kontrollen. I stedet ser vi nu, at indsatsen øges. Det er endnu et skridt tilbage til gamle tider, og det beklager vi meget. Det kan ikke længere betegnes som midlertidig grænsekontrol”, siger Simone Lange til Flensborg Avis.

Reaktioner fra mindretallene

Formanden for det danske mindretals kulturelle forening, Sydslesvigsk Forening (SSF), Jon Hardon Hansen, ser ikke noget problem i den øgede grænsekontrol.

”De sidste to år har grænsekontrollens indvirkning på den daglige trafik været minimal. Vi ser derfor ikke noget problem i den øgede grænsekontrol, og har forståelse for den danske politik i forhold til grænsekontrol”, siger han.

Mere uforstående over for udvidelsen af grænsekontrollen er man i det tyske mindretal. Formanden for det tyske mindretals forening Bund Deutscher Nordschleswiger, Hinrich Jürgensen, forstår ikke argumentationen for den nye opjustering af grænsekontrollen.

”Jeg har som sådan ikke noget imod grænsekontrol, hvis bare den er intelligent. Det her er et spild af ressourcer, der afspejler en symbolpolitik fra regerings side, omhandlende et problem der slet ikke eksisterer”, siger Hinrich Jürgensen.

Finansloven afsætter ti millioner kroner til politiets indsats på de ikke døgnbemandede grænseovergange. Der afsættes yderligere ti millioner kroner årligt til kriminalitetsbekæmpelse i de grænsenære områder og 90 millioner kroner årligt til at styrke indsatsen ved Danmarks Schengen-grænser. Og der afsættes en reserve på 95 millioner kroner til uforudsete merudgifter i 2018. 

Danmark indførte midlertidig grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse den 4. januar 2016. Den 12. november 2017 forlængede Danmark den midlertidig grænsekontrol indtil den 12. maj 2018.