Randers og omegn, Grænseforeningen for Randers og omegn

Kontakter

Vestergade 6, 1., 8900 Randers C

Kalender

Sted:

Sct. Clemens Kirke

Grundlovstalere: Tidl. borgmester, tidl. minister Thorkild Simonsen og Borgmester i Randers Kommune Torben Hansen. Fællessang og korsang, gratis kaffebord.

Sted:

FOF, J.V. Martins Plads 1, Randers

Foredrag af tidl. chefredaktør Siegfried Matlok, Løjt Kirkeby.