Randers og omegn, Grænseforeningen for Randers og omegn

Kontakter

Vestergade 6, 1., 8900 Randers C

Kalender

Sted:

Kristrup Sognegård

Adventstale af valgmenighedspræst Niels Sander Pedersen, Mellerup. Kaffebord og fællessang. Mødet holdes sammen med Kristrup Sogn.

Sted:

Johanneskirkens mødelokale, Vorup Boulevard 29, Randers.

Festtale af GFs 1. næstformand Jørgen Bruun Christensen, Nykøbing M. Sønderjysk grønlangkål og rugbrødstorte. Sang og fortælling. Pris: 120 kr.

Sted:

Helligåndshuset, Erik Menveds Plads, Randers

1920-100-året for genforeningen-2020
Kl. 10: Velkomst og morgensang: ”Det lyder som et eventyr”
Seminarielektor Jørn Buch, Haderslev: